Medicínské právo

V průběhu života se setkáváme ve zdravotnických zařízeních s lékaři a jejich zaměstnanci, kteří se starají a pečují o naše zdraví. Co si ale již málokdo uvědomuje je skutečnost, že mezi pacientem a lékařem existují též právní vztahy, na jejichž základě stojí vzájemná práva a povinnosti. Namátkově můžeme zmínit povinnosti lékařských zařízení při poskytování informací o zdravotním stavu pacienta či povinnost postupovat tzv. lege artis, tedy v souladu se současným vědeckým poznáním v péči o zdraví a činit tak, aby pacientům nevznikla újma na zdraví při výkonu lékařské péče. Zdraví máme přeci jen pouze jedno, a proto je třeba si ho náležitě chránit, vše ostatní si lze koupit. Náhrada škody a újmy

Bohužel ani lékaři nefungují jako neomylné stroje a může se stát, že i při banálních zákrocích může dojít k nepředvídatelným komplikacím s neblahým dopadem na zdraví pacienta. Během naší advokátní praxe jsme se již bohužel měli čest setkat s takovými případy, kdy jsme řešili následky nepovedených operací, jež měly v důsledku trvalé následky pro naše klientky. Též si uvědomujeme i citlivost otázky zdravotního stavu každého, kdy řešíme pro klienty jejich nároky, co nejšetrněji to jde, s cílem získat co nejvyšší možnou kompenzaci za vzniklou újmu na zdraví. Lékaři, respektive zdravotnická zařízení si zřizují pojištění pro tyto případy, tudíž se nemusíte bát i v případě, že by lékařem byl Váš známý, neboť škodu v takovém případě hradí pojišťovny. Často se tak stává, že pojišťovny nechtějí plnit to, na co mají poškození pacienti nárok a snaží se, byť i částečně vyhnout plnění např. krácením z nepodložených důvodů.

Díky naší specializaci v náhradách újmy spolupracujeme s mnoha soudními znalci nejrůznějších oborů, díky čemuž Vám dokážeme zajistit nejvyšší možné odškodnění.

Rovněž v těchto případech nejčastěji sjednáváme s klienty podílovou odměnu, neplatíte nám tedy nic předem, ale naše odměna je uhrazena až ze získaného plnění. Jsme tak motivováni, abyste dostali co nejvyšší odškodné v co nejkratším čase.

Založení a převzetí lékařské praxe

Obdobně jako v případě založení firmy je i v případě zakládání či přebírání lékařské praxe třeba vyřídit určité požadavky. S ohledem na rozsáhlost požadovaných věcí poskytujeme právní pomoc a poradenství při zřizování Vaší praxe, abyste ušetřili sil na vyřizování ostatních záležitostí a povinností.

Poradenství při poskytování zdravotních služeb

Poskytujete již zdravotní služby a potřebujete poradit v právních záležitostech s tím souvisejících? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme v oblastech zákonem stanovené mlčenlivosti, odpovědnosti zdravotnických zařízení, ale též i pracovněprávní problematikou a dalších přidružených otázkách. Zastupování ve sporech proti pacientům

Nejen pacienti, ale též lékaři stojící na druhé straně sporu mohou u nás najít pomoc a právní zastoupení.

Máte zájem o naše služby

Zavolejte nám ihned na +420 774 019 960 nebo napište přes kontaktní formulář. Váš případ posoudíme zcela zdarma.

  Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, advokátní kancelář Praha

  Hybernská 1012/30
  110 00 Praha 1 – Nové Město

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Olomouc

  Palachovo nám. 620/1
  779 00  Olomouc

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Zlín

  Sokolská 426,
  760 01 Zlín