Občanské právo

Občanské právo je nejširší oblastí práva, které upravuje oblasti soukromého života člověka i firmy. Patří tak zcela jednoznačně mezi nejčastější situace, které řešíme.

Věříme, že je vždy lepší problémům předcházet než řešit jejich následky. Našim klientům proto doporučujeme, aby se na nás obraceli již ve fázi úvah a plánování svých životních záměrů.

 • Dědictví a vypořádání sporů mezi dědici
  • Poradenství při řešení právních záležitostí spojených s dědictvím
  • Sepis závětí, odkazů a dědických smluv
  • Řešení sporů mezi dědici a zastupování v dědických řízeních
  • Vydědění
 • Závazkové právo – smlouvy a dohody
  • Příprava všech typů smluv a dohod
  • Připomínky a revize smluv
  • Analýza rizik a vyhodnocení možného vývoje smluvního vztahu
  • Změny a ukončení smluv
 • Spolkové právo
  • Založení, změny, převody, provoz a zánik spolků
  • Návrhy na zápis do veřejného rejstříku
 • Bytové právo
  • Nájemní a podnájemní smlouvy
  • Prověření potenciálních nájemců
  • Ukončení nájemního vztahu
  • Vymáhání dlužného nájemného a služeb
  • Řešení neplatného ukončení nájemního vztahu
  • Poradenství ohledně nájmu a podnájmu bytu
 • Vymáhání pohledávek
  • Hodnocení schopnosti partnerů a dlužníků uhradit dluh
  • Návrh vhodného postupu řešení – uznání dluhu, přímá vykonatelnost, soudní řízení
  • Exekuční řízení
 • Směnky
  • Sepis směnek a jejich kontrola před podpisem
  • Vymáhání a protestace směnek
  • Zastupování v řízení o směnečném platebním rozkazu
 • Ochrana osobnosti
 • Zastupování v soudních sporech – právní zastoupení ve všech typech soudních řízení
 • Mimosoudní řešení sporů
  • Vyjednávání o smírném řešení sporu
  • Příprava a spoluúčast na jednání s mediátorem

Máte zájem o naše služby

Zavolejte nám ihned na +420 774 019 960 nebo napište přes kontaktní formulář. Váš případ posoudíme zcela zdarma.

  Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, advokátní kancelář Praha

  Hybernská 1012/30
  110 00 Praha 1 – Nové Město

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Olomouc

  Palachovo nám. 620/1
  779 00  Olomouc

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Zlín

  Sokolská 426,
  760 01 Zlín