Trestní a správní právo

Otázka společenských vztahů je složitá, o to více pokud se do ní zapojí veřejnost, respektive stát ve věcech trestních a správních. Stejně jako trestní právo chrání občany před protiprávním jednáním pachatelů trestných činů, v rámci naší praxe hájíme práva obviněných, ale též i obětí trestných činů ve všech fázích trestního stíhání. Věříme, že každý má právo na obhajobu a spravedlivý proces, přičemž ctíme zásadu presumce neviny. Současně trestní právo hájí lidské zájmy, jako je ochrana života, zdraví a majetku, kdy se zaměřuje na ty společensky nejškodlivější činy. Vedle trestního práva na poli práva veřejného stojí též správní právo, které zahrnuje jednak obecně řízení osob se státními orgány, úřady, aj., ale též i přestupkové právo, kdy státní orgány disponují zákonným oprávnění ukládat tresty za méně závažná provinění, než jsou ta stíhaná státním zastupitelstvím. Obhajoba v trestních věcech

Z naší praxe již víme, že stát se obětí, ale též i pachatelem, může opravdu kdokoliv. Někdy stačí pár vteřin nepozornosti a tragédie je na světě. Jelikož jsme si tohoto vědomi, nabízíme právní zastoupení ve všech stádiích trestního řízení od obvinění, přes účasti na úkonech orgánů činných v trestním řízení až po soudní proces a následného ukončení trestního řízení.

  • Převzetí obhajoby v trestním řízení
  • Zastupování před soudem
  • Účast na úkonech během vyšetřování

Zastupování poškozených v trestním řízení

Stejně jako každá mince má dvě strany, vedle pachatele stojí osoba poškozená. Nejčastěji se v praxi setkáváme s poškozenými dopravních nehod, případně příbuznými a blízkými poškozených, jež se stávají tzv. sekundárními obětmi. Jelikož je primárním účelem trestního řízení dopadnout a potrestat pachatele trestného činu, dává se zde prostor v omezené míře též uplatňování nároků na náhradu škody, kdy se nezřídka stává, že bývají oběti trestných činů odkázáni do občanskoprávního řízení pro domáhání se svých nároků. Jelikož se specializujeme na náhrady škod, není nám toto prostředí nové a pro své klienty zajišťujeme nejvyšší možné odškodnění za utrpěnou újmu.

Správní a přestupkové řízení

Jelikož jsme srozuměni s nezměrnou rozmanitostí předpisů, jež upravují společenské vztahy, v nichž často vystupuje jako jeden z účastníků orgán státu, dokážeme si představit, jak se cítí běžný občan bez právního vzdělání. S ohledem na skutečnost, že se občané nezřídka řeší různé záležitosti se správním orgánem, nabízíme služby právního zastoupení pro jednání s orgány veřejné moci, sepis dokumentů a podání, řešení požadavků a komunikaci s úřady. Svých klientů si vážíme a nebojíme se ani hájit jejich práva před správními soudy.

Současně nejen orgány trestního práva mají možnost ukládat tresty fyzickým a právnickým osobám za protiprávním jednání. Nejčastěji se na nás klienti obrací v záležitostech dopravních přestupků, dále přestupků v oblasti životního prostředí či stavebního řízení. I v těchto případech jsme Vám plně k dispozici.

Máte zájem o naše služby

Zavolejte nám ihned na +420 774 019 960 nebo napište přes kontaktní formulář. Váš případ posoudíme zcela zdarma.

  Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, advokátní kancelář Praha

  Hybernská 1012/30
  110 00 Praha 1 – Nové Město

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Olomouc

  Palachovo nám. 620/1
  779 00  Olomouc

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Zlín

  Sokolská 426,
  760 01 Zlín