Pracovní právo

Pracovní právo upravuje práva a povinnosti zaměstnavatelů se zaměstnanci při výkonu závislé činnosti. Významnou zásadou pracovního práva je ochrana práv zaměstnance, jenž se v praxi projevuje například složením senátů u okresních soudů z jednoho předsedy senátu a dvou laických přísedících. Tento právní obor je rovněž velmi striktně regulován nejen zákoníkem práce, ale i dalšími zákony a podzákonnými předpisy. Nejedná se jen o předpisy na úseku zaměstnanosti, ale například i na ochranu zaměstnanců před diskriminací, oblast bezpečnosti práce nebo dodržování firemních předpisů tzv. compliance. Jejich dodržování je pak kontrolováno vyžadováno nejen soudy, ale i Úřady práce a Státním úřadem inspekce práce a dalšími subjekty.

Zaměstnavatelé bývají často velmi nemile překvapeni, jaké povinnosti v pracovněprávních vztazích mají, přičemž jejich důsledné dodržování je významnou povinností obou smluvních stran. Značná složitost pracovněprávních předpisů však situaci vůbec neusnadňuje.

Velkým tématem naší kanceláře je náhrada škody a pracovních úrazů, kde je našim cílem zajištění co nejvyššího odškodnění pro našeho klienta. Tomuto tématu se rozsáhle věnujeme na našich specializovaných stránkách www.nahradyskod.cz.

V naší právní praxi poskytujeme právní služby jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům s maximálním důrazem na výsledek.

Pracovní právo pro zaměstnavatele

V našem pojetí advokacie má právo sloužit dosahování hospodářských a manažerských cílů firmy.

Nejsme tedy jen suší právníci, kteří všude vidí jen zákazy a omezení. Díky dlouholeté manažerské praxi v mezinárodních společnostech dokážeme hledat řešení, která vyhovují právu a zároveň přispívají k efektivnímu řízení firmy.

Dokážeme také vidět reálné provozní problémy, které firmy každodenně řeší a najít na ně odpovídající právní řešení, ideálně bez zbytečných sporů a drahých soudních řízení.

 • Právní poradenství zaměstnavatelům v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti;
 • Pracovněprávní dokumentace – pracovní smlouvy, dohody, manažerské smlouvy, pracovní řády a vnitropodnikové předpisy;
 • Revize stavu pracovněprávních dokumentů;
 • Změny pracovního zařazení zaměstnance, místa výkonu práce a další změny;
 • Porušení pracovní kázně a vytýkací dopisy pro zaměstnance;
 • Právní poradenství při skončení pracovního poměru – výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou;
 • Ochrana majetku a zájmů zaměstnavatele;
 • Dohody o hmotné odpovědnosti, Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty;
 • Náhrada škody způsobené zaměstnanci;
 • Pracovní úrazy
 • Zákaz konkurence, konkurenční ujednání zaměstnanců, ochranu know-how a informací;
 • Pravidla ochrany rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců;
 • Právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání;
 • Zastoupení ve sporech se zaměstnanci;
 • Právní zastoupení ve správních řízeních u Státního úřadu inspekce práce;
 • Školení v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání;
 • Jednání s odbory v rámci kolektivního vyjednávání, ale i mimo něj;
 • Nastavení podmínek pro práci z domova a pravidla home-office zaměstnanců.

Pracovní právo pro zaměstnance

Zastupování zaměstnanců ve sporech se zaměstnavateli je naší každodenní náplní práce. Ročně řešíme několik desítek případů odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, nicméně poskytujeme zaměstnancům všechny služby v oblasti pracovního práva, diskriminace, náhrady škody a zaměstnání.

 • Právní poradenství zaměstnancům;
 • Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání;
 • Neoprávněné změny pracovního poměru – jiný druh práce, místo výkonu práce;
 • Vymáhání dlužné mzdy a jiných nároků zaměstnance;
 • Neplatné skončení pracovního poměru – výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou;
 • Ochrana před diskriminací a nerovným zacházením ze strany zaměstnavatele;
 • Právní zastupování ve sporech se zaměstnavatelem;
 • Založení odborové organizace a pomoc při jejím vedení.

Máte zájem o naše služby

Zavolejte nám ihned na +420 774 019 960 nebo napište přes kontaktní formulář. Váš případ posoudíme zcela zdarma.

  Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, advokátní kancelář Praha

  Hybernská 1012/30
  110 00 Praha 1 – Nové Město

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Olomouc

  Palachovo nám. 620/1
  779 00  Olomouc

  Kontakt

  Mgr. Daniel Zinrák, pobočka Zlín

  Sokolská 426,
  760 01 Zlín